شماره تماس های پشتیبانی 09100019011 - 07136472849
  • وزن
  • 50 g
  • نوع قطعه
  • دکمه ولوم و پاور
  • سری Note
  • Note 8